Jak rozszerzyć przedmiot działalności spółki z o.o

Jesteś właścicielem spółki z o.o. i zamierzasz rozszerzyć przedmiot swojej działalności? Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Zakładając spółkę z o.o. jesteś zobowiązany do wybrania odpowiedniego przedmiotu działalności który następnie będzie obowiązkowym elementem spółki. Modyfikacja przedmiotu działalności wymaga wprowadzenia odpowiednich zmian w umowie spółki. Aby wprowadzić takie zmiany wspólnicy muszą podjąć odpowiednią uchwałę a następnie umieścić ją w protokole sporządzonym przez notariusza. To na spółce ciąży obowiązek złożenia wniosku o wpis zmian do KRS.
Do dnia 20 marca 2020r można składać do rejestru przedsiębiorców KRS wnioski w formie papierowej, po tym terminie wszystkie  wnioski będą musiały być składane jedynie w wersji elektronicznej. Obecnie tylko dokumenty finansowe oraz oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego i złożenia go w KRS muszą być składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.  

Formularze zgłoszeniowe
Powyższe wnioski w formie papierowej, należy złożyć na druku KRS-Z3, ewentualnie wraz z załącznikiem KRS-ZM. Jeżeli spółka rozszerza przedmiot działalności, a w KRS ma ujawnione mniej niż 10 pozycji, to nowy przedmiot może dopisać wypełniając druk KRS-ZM stosownie do wskazówek w nim zawartych. Do formularzy koniecznie należy dołączyć uchwały wspólników w sprawie zmiany umowy spółki. Koszt takiego zgłoszenia to 350 zł.


Zmiana przedmiotu działalności nie wiąże się z koniecznością złożenia NIP-8. Jeśli spółka zmienia swój przedmiot  przeważającej działalności to sąd rejestrowy prześle taką informację do urzędów.