Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych do KRS

Składanie sprawozdania finansowego  to obowiązek każdej jednostki wpisanej do KRS oraz podatników PIT którzy prowadzą księgi rachunkowe. Jakie zmiany obowiązują w 2019 roku w zakresie składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego?

 

Od 1 października 2018 roku przedsiębiorcy zobowiązani są do składania sprawozdań finansowych wyłącznie w formie elektronicznej. Całkowicie zostały wycofane z obiegu sprawozdania papierowe. Aby złożyć sprawozdanie w formie elektronicznej podmiotom udostępniony został bezpłatny system informatyczny udostępniony przez Ministerstwo Finansów.

Jakie obowiązują terminy składania e-sprawozdań finansowych? Tak jak do tej pory przedsiębiorcy maja 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego w swojej firmie od dnia bilansowego. Dzień ten przypada na 31 marca. Kolejnym krokiem jest przedstawienie sprawozdania odpowiednim organom w firmie do zatwierdzenia, musi ono zostać zatwierdzone w terminie do 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. do dnia 30 czerwca (jeśli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Następnie po zatwierdzeniu sprawozdania w ciągu 15 dni trzeba go złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla danego podmiotu.

Składane e-sprawozdanie należy podpisać profilem zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Osoby takie muszą mieć ujawniony numer PESEL  w rejestrze,  muszą być wpisane jako członkowie organu uprawnionego do reprezentowania firmy/podmiotu a także mogą to być prokurenci spółek, adwokaci, radca prawny.  Jak już wcześniej zostało wspomniane elektroniczne złożenie sprawozdania finansowego jest bezpłatne.

Dodatkowym udogodnieniem jest fakt że od 1 października 2018r. nie trzeba składać także sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego.

WAŻNE:

Jeżeli obecnie (po 30 września 2018r) przygotujesz swoje sprawozdanie finansowe w formie papierowej lub prześlesz jedynie jego skan a nie złożysz zeznania elektronicznie możesz ponieść konsekwencje takie jak w przypadku niewypełniania obowiązku jaki na Tobie ciąży.

Sprawdź co Ci grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego we właściwym czasie.