Niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS w terminie. Jakie sankcje nam grożą?

Jednym z podatkowych obowiązków przedsiębiorców jest terminowe składanie sprawozdań do KRS. Roczne sprawozdania finansowe aktualnie składa się do KRS w postaci elektronicznej, co wydawać by się mogło, powinno przyspieszyć i usprawnić to zadanie. Niestety, w natłoku obowiązków może się czasem zdarzyć, że przeoczymy ostateczny termin. Należy również wspomnieć o tym, że elektroniczny obieg dokumentów oznacza ich precyzyjne oznaczanie czasem wysyłki, jak również pozwala na błyskawiczne monitorowanie podmiotów, które nie wywiązały się na czas z tego obowiązku. Jakie konsekwencje wówczas nam grożą?

Od kiedy składa się e-sprawozdania finansowe do KRS?

Od października 2018 roku obowiązuje nowa procedura dostarczania sprawozdań finansowych do KRS. Sprawozdania w postaci papierowej zostały zastąpione drukami elektronicznymi, wysyłanymi przez internet.

Kto musi składać sprawozdania finansowe do KRS?

Obowiązkowi temu podlegają firmy, które zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS i  podatników PIT prowadzących księgo rachunkowe. Wyjątkiem są jednostki, które sporządzają sprawozdania wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSR.

Prawidłowe złożenie e-sprawozdania finansowego

Sprawozdanie należy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego lub do Krajowej Administracji Skarbowej. Plik ma format XML i powinna w nim być zachowana odpowiednia struktura danych, określona w BIP Ministerstwa Finansów. Do prawidłowego przesłania sprawozdania finansowego, konieczne również jest jego podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przez profil zaufany ePUAP.

Kary za niezłożenie e-sprawozdania do KRS w terminie

Finansowym konsekwencjom niezłożenia sprawozdania finansowego w terminie podlega osoba, będąca kierownikiem jednostki, na której ten obowiązek spoczywa.

Przewidziane konsekwencje

  • wyznaczona przez sąd kara grzywny w przedziale od 10 do 720 stawek dziennych
  • kara pozbawienia wolności do lat 2.

W przeliczeniu na wartości pieniężne, 10 do 720 stawek dziennych oznacza od 750 do 21 600 000 złotych kary.