Czym jest absolutorium i dlaczego jest takie ważne

Wyjaśniając to pojęcie najprostszymi słowami, można powiedzieć że jest to aprobata działalności określonego organu. Udzielenie absolutorium jest jednoznaczne ze stwierdzeniem należytego działania. Absolutorium udziela się na podstawie sprawozdania finansowego, które powinno być złożone w określonym z góry czasie. Brak takiego sprawozdania skutkuje nieudzieleniem absolutorium, a tym samym rozwiązaniu zarządu danego organu.

Kiedy i gdzie stosuje się absolutorium

Jednym z najlepszych przykładów zastosowania absolutorium jest rząd. Absolutorium jest w nim podejmowane na podstawie przedstawionego sprawozdania finansowego za poprzedni rok budżetowy. Następuje to w terminie 5 miesięcy od jego zakończenia. Od momentu przedłożenia sprawozdania, decyzja o udzieleniu lub nie absolutorium, powinna zapaść w terminie kolejnych 90 dni.

Jednak nie tylko prawo konstytucyjne stosuje pojęcie absolutorium. Znajduje ono również zastosowanie w prawie handlowym i prawie spółdzielczym. Uchwały o absolutorium mogą również być podejmowane przez członków wspólnot mieszkaniowych. W tym przypadku ocenie podlega praca zarządu lub zarządcy nieruchomości.

Dlaczego absolutorium jest tak ważne?

Pomijając wszystkie inne zagadnienia, najważniejszym aspektem związanym z absolutorium jest odpowiedzialność zarządu za dotychczasowe działania. W świetle wykładni prawa, udzielenie absolutorium równoznaczne jest z tym, że zarząd zostaje zwolniony z odpowiedzialności odszkodowawczej za dotychczasowe działania. Uzyskanie absolutorium jest zatem bardzo ważne dla wszystkich członków zarządu i daje im poczucie bezpieczeństwa w obliczu ewentualnych roszczeń finansowych czy zarzutów o niegospodarność.

Co oznacza brak absolutorium?

Wyjaśniając to obrazowo, będzie to oznaczać brak zaufania i brak akceptacji dla działań członków zarządu. Może to rodzić w konsekwencji próby odwołania zarządu i wyciągnięcia konsekwencji wobec jego działalności. Również dla członków zarządu jest to pewnego rodzaju sygnałem, że ich praca wzbudza wątpliwości. Może to skłonić ich do złożenia dymisji z piastowanego przez siebie stanowiska.