Czym jest BDO i kto powinien się tam zarejestrować?

Rejestr BDO, czyli bazy danych o odpadach, jest to spis przedsiębiorców, którzy wytwarzają odpady, wprowadzają na rynek nowe produkty, takie jak opony, sprzęt elektroniczny czy produkty w opakowaniach, jak również ci, którzy produkują lub importują różnej maści opakowania

Do czego służy BDO?

Baza danych o odpadach została stworzona przez Ministerstwo Środowiska, aby móc kontrolować generowanie odpadów przez firmy produkcyjne. Jeśli zarejestrujemy się w BDO, będzie możliwe zbieranie informacji o tym, co firma robi z odpadami i czy spełniane są wszystkie obowiązki z tym związane.

Kto ma obowiązek się zarejestrować?

Wszystkie firmy, które wprowadzają w obieg sprzedażowy jakiekolwiek produkty w opakowaniach, lub w jakiś sposób gospodarują odpadami, są zobowiązane do tego, aby zarejestrować się w bazie danych o odpadach. To samo tyczy się osób zajmujących się handlem detalicznym, ponieważ wpuszczają wtedy na rynek reklamówki. Nawet jednoosobowa działalność gospodarcza, jeśli tylko wprowadza na rynek jakieś produkty lub prowadzi ewidencję odpadów, ma zostać zarejestrowana.

Zauważmy, że jeżeli jednak nie mamy przedsiębiorstwa, a  jakiś sposób wykorzystujemy odpady, nie mamy obowiązku rejestracji. To samo tyczy się osób, które wywożą generowane przez siebie odpady.

Rejestracji można dokonać online. Wszystko zostaje przesłane do urzędu marszałkowskiego, gdzie marszałek w okresie do 30 dni od złożenia wniosku wpisze nas do rejestru BDO. Kwota za wpisanie zależy od tego, czy zaliczamy się do mikroprzedsiębiorców (100 złotych), czy też nie (300 złotych) i należy jej dokonywać co roku.

Jeśli nasz wniosek nie został z jakiegoś powodu zaakceptowany przez marszałka, to w przeciągu 14 dni od dostarczenia nam decyzji odmownej możemy odwołać się do kolegium odwoławczego.