Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS

W związku z panującą epidemią koronawirusa w Polsce i na świecie, Sejm postanowił uchwalić ustawę, która zwalnia niektórych przedsiębiorców z obowiązku płacenia składek do ZUS. Celem wprowadzenia nowych przepisów jest zapobiegnięcie poważnym zaburzeniom w gospodarce i wsparcie przedsiębiorców, którzy potrzebują pomocy.

Zgodnie z Art. 31zo Ustawy o COVID-19, aby zostać zwolnionym z powinności opłacenia nieopłaconych jeszcze składek ZUS, takich jak ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych,  należy złożyć wniosek do odpowiedniej instytucji - ZUS, w odpowiednim terminie - najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

Okres zwolnienia z opłacania składek obejmuje 3 miesiące – od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku.

Komu przysługuje zwolnienie z opłat?

Stuprocentowe zwolnienie z opłat za dany miesiąc dotyczy:

 • osób wykonujących pozarolniczą działalność i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia - przed 1 kwietnia 2020 r.
 • płatników składek, którzy:
  • zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych i prowadzili działalność:
   • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.
   • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r.
   • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r.
 • spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób),
 • Zwolnienie w wysokości 50% za dany miesiąc obejmuje:

Płatników składek, którzy zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych oraz prowadzili działalność:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r.
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

 

Dodatkowym wymogiem, który dotyczy wyłącznie osób opłacających składki na własne ubezpieczenie jest wysokość przychodu w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie. Przychód nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku.