Tarcza antykryzysowa 4.0 - jakie zmiany zostały wprowadzone?

Epidemia koronawirusa spowodowała, że wiele przedsiębiorstw miało problemy w utrzymaniem się na rynku, uiszczaniem składek do ZUS. Rząd postanowił pomóc przedsiębiorcom w trudnej sytuacji i wprowadził nowa ustawę – Tarczę Antykryzysową, która wprowadzała pewne udogodnienia dla firm. Tarcza co pewien czas jest aktualizowana o nowe przepisy, w dniu 4 czerwca 2020 weszła w życie kolejna zmiana dotycząca tarczy antykryzysowej.

W tarczy antykryzysowej 4.0 dodano regulacje odnośnie:

  • dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm,
  • możliwości skorzystania z wakacji kredytowych,
  • wydłużenia okresu zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca 2020 r.,
  • udzielenia jednorazowej pożyczki w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie kosztów prowadzenia firmy,
  • finansowania internetowej platformy aukcyjnej, dzięki której Polka Akademia Nauk mogła nadal funkcjonować,
  • sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku – mogą oni pełnić funkcje wizytatora w sądzie oraz koordynatora w mediacji.

Nie wszystkie zgłaszane poprawki zostały wprowadzone przez posłów.
Nie zgodzono się między innymi na:

  • handel w niedzielę do końca roku 2020,
  • zawieszenie wpłaty pracowników do PPK,
  • umorzenie wpłat samorządów terytorialnych z tytułu Janosikowego do skarbu państwa.

Na dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm poszkodowanych z powodu epidemii państwo ma przeznaczyć ok. 570 mln złotych. Ustawa nie wyklucza łączenia pomocy w formie dopłat z gwarancjami lub pomocą de minimis. Środki finansowe będą wypłacane z Funduszu Dopłat przez BGK, które pochodzą między innymi z wypływów z inwestycji w papiery wartościowe, z wpłat do budżetu państwa.

Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły również ułatwienia na poziomie postępowania restrukturyzacyjnego, dzięki czemu dłużnik i wierzyciel będą mogli podjąć i przeprowadzić negocjacje, bez konieczności wnoszenia sprawy przed sąd.

Osoby, które straciły pracę, bądź główne źródło dochodu mogą ubiegać się o zawieszenie spłaty kredytu do 3 miesięcy, zgodnie z przepisami dotyczącymi wakacji kredytowych. Należy nadmienić, iż prawo do ubiegania się o zawieszenie rat przysługuje osobom, które straciły zatrudnienie po 13.03.2020r.

Ponadto o zapomogę z tytułu ochrony miejsc pracy mogą ubiegać się kościoły oraz organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność dla pożytku publicznego.

Celem Tarczy Antykryzysowej 4.0 jest pomoc przedsiębiorcom w trudnej sytuacji oraz zachowanie jak największej ilości stanowisk pracy. Ponadto państwo polskie chce uchronić polskie firmy przed wykupem przez przedsiębiorców zagranicznych, ułatwić załatwianie spraw podatkowych i dot. przetargów oraz wesprzeć samorządy terytorialne.