Co należy wiedzieć o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych?

Czym dokładnie jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Jest to preferencyjna forma opodatkowania działalności gospodarczej. Mogą się na niego zdecydować osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki jawne partnerskie oraz cywilne. Przedsiębiorcy, którzy stosują podatek ryczałtowy zobligowani są do prowadzenia ksiąg ewidencyjnych, które mają udokumentować wszystkie przychody.

Kto może rozliczać się przy pomocy ryczałtu?

Ta forma opodatkowania skierowana jest przede wszystkim dla podatników prowadzących niewielkich rozmiarów pozarolniczą działalność gospodarczą. Na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą zdecydować się również przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli kwoty przychodów równej 250 000 euro. W przypadku spółki cywilnej kwota ta jest sumą przychodów uzyskanych łącznie przez wszystkich wspólników.
Jeśli przedsiębiorca decyduje się na rozliczanie się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, musi on zgłosić ten fakt do naczelnika właściwego urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, bądź do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Co jest podstawą opodatkowania w przypadku ryczałtu?

Podstawę opodatkowania stanowią przychody osiągane przez przedsiębiorstwo. Zgodnie z ustawą o PIT, za przychód uznaje się kwoty należne, nawet jeśli nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat oraz skont. W przypadku podatników, którzy dokonują sprzedaży usług oraz towarów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód ze sprzedaży uznawany jest przychód pomniejszony o należny podatek.

Jak prowadzić księgowość w przypadku ryczałtu?

W związku z tym, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą księgowości, dlatego przedsiębiorcy nie muszą prowadzić Księgi Przychodów i Rozchodów. Niezbędna dokumentacja obejmuje jednak m.in. Ewidencję Przychodów. Musi być ona prowadzona oddzielnie dla każdego roku, wraz z podziałem na miesiące. Przedsiębiorca ma czas najpóźniej do 20. dnia następnego miesiąca, aby ją uzupełnić o stosowne dane na podstawie rachunków, faktur bądź paragonów. Poza ewidencją, właściciel firmy opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych musi również prowadzić ewidencję wyposażenia, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych, a także kartę przychodów pracowników.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest atrakcyjną formą rozliczania się z osiąganych przychodów. Zanim jednak zdecydujemy się na niego, warto upewnić się, czy możemy z niego skorzystać.