Czym jest skala podatkowa?

Jak działa skala podatkowa?

Skala podatkowa, inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to forma opodatkowania w której wartość podatku oblicza się w wysokości 17% do kwoty 85 528 złotych, natomiast po jej przekroczeniu, za nadwyżkę płaci się podatek w wysokości 32%.

Koszty uzyskania przychodu a skala podatkowa

Podczas ustalania dochodu, który należy opodatkować, przedsiębiorca musi również wziąć pod uwagę poniesione koszty w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Za te koszty uznawane są wydatki poniesione w ramach działalności gospodarczej. Są to więc wydatki związane z wynagrodzeniami, zakupem materiałów, towarów handlowych czy koszty używania samochodu.
Co należy ewidencjonować przy rozliczaniu się przy pomocy skali podatkowej?
Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych zmuszeni są w ciągu roku podatkowego do:

● ewidencjonowania wszelkich zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
● prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych,
● prowadzenia indywidualnych kart przychodów pracowników,
● ewidencjonowania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, które są określone w ustawie o PIT,
● sporządzania w określonych terminach spisu z natury.

Należy mieć na uwadze również fakt, że kiedy przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły równowartość 2 mln euro lub więcej, przedsiębiorca musi przejść na tzw. pełną księgowość.

Skala podatkowa a zaliczki na podatek dochodowy

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych mają obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Można tego dokonywać co miesiąc lub kwartalnie. Jednak na kwartalne wpłacanie zaliczek mogą zdecydować się jedynie mali podatnicy, czyli przedsiębiorcy, których przychody ze sprzedaży razem z podatkiem VAT nie przekroczyły w ubiegłym roku podatkowym równowartości 2 mln euro bądź podatnicy rozpoczynający działalność. Informację o kwartalnym opłacaniu składek należy zawrzeć w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym się je stosowało.

Skala podatkowa a zeznanie podatkowe

Po zakończeniu roku podatkowego, podatnik jest zobligowany do złożenia do urzędu skarbowego deklaracji podatkowej o wysokości osiągniętego dochodu w terminie do 30 kwietnia następnego roku podatkowego. Skala podatkowa umożliwia przedsiębiorcy wspólne rozliczanie się z małżonkiem bądź na zasadach przewidzianych dla osób, które samotnie wychowują dzieci. W składanym zeznaniu musi on również ująć inne dochody, które są również opodatkowane według skali podatkowej.