Jakie zmiany prawne przyniósł nam rok 2020

Poniżej kilka istotnych informacji jakie zmiany prawne zostały wprowadzone w roku 2020:

1). Indywidualny mikrorachunek podatkowy - od początku roku musimy mieć swój rachunek, który służy do wpłat z tytułu podatku PIT (CIT oraz VAT). Nie przelewamy już pieniędzy na konto naszego urzędu skarbowego. Warto wiedzieć, że aby otrzymać numer rachunku, musimy zgłosić się do urzędu skarbowego. Możemy zrobić to przez Internet. Wystarczy, że wejdziemy a stronę www. podatki. gov. pl, w zakładce generator-mikrorachunku-podatkowego wpisujemy nasz PESEL lub NIP (jeśli mamy działalność gospodarczą).

2). Składki ZUS dla małych firm - należy wiedzieć, że osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą około 1500 złotych miesięcznej składki. Na ulgę mogą liczyć firmy korzystające z programu „mały ZUS” oraz nowi przedsiębiorcy, którzy płacą tzw. preferencyjny ZUS.

3). Rośnie płaca minimalna - od 1 stycznia 2020 r. wzrosła ona do kwoty 2600 złotych brutto miesięcznie. Oznacza to, że wzrosła o 350 złotych w stosunku do roku ubiegłego. Zmiana dotyczy osób, które pracują na podstawie umowy o pracę. Podniesiona została też minimalna stawka godzinowa z 14,70 złotych na 17 złotych. Warto też wiedzieć, że dodatek stażowy za wysługę lat nie będzie już wliczany do minimalnego wynagrodzenia, ale wypłacany niezależnie. Wyższe jest także świadczenie pielęgnacyjne. Bowiem skoro minimalna idzie do góry, to wzrasta także świadczenie dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi. Wynosi obecnie 1830 złotych miesięcznie i jest wyższe od dotychczasowego o 247 złotych.

A co przyniesie rok 2021 w kwestii minimalnego wynagrodzenia? 15 września 2020 przyjęte zostało rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokości stawki godzinowej i od roku 2021 będą obowiązywać następujące stawki:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę 2800 zł brutto (wzrost o 200 zł)
  • minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wynosi 18.30 zł (wzrost o 1,30 zł)


4). Waloryzacja emerytur - 1 marca renciści i emeryci otrzymali podwyżkę. Jest ona zawsze obliczana na podstawie inflacji oraz wzrostu płac. Najniższe emerytury zostały podwyższone nie procentowo, ale o konkretną kwotę, co jest korzystniejsze. Minimalna kwota podwyżki to 70 złotych brutto. Warto wiedzieć, że najniższa emerytura wyniesie 1200 złotych brutto. Obecnie to 1100 złotych. Mają do niej prawo osoby, które płaciły składki, przepracowały 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni) oraz ukończyły odpowiednio 60 lub 65 lat.

5). Sprzedaż samochodu należy zgłosić - należy wiedzieć, że mamy 30 dni, aby powiadomić urząd, że sprzedaliśmy albo kupiliśmy auto. Samochód sprowadzony z zagranicy musimy zarejestrować. Warto wiedzieć, że te przepisy obowiązywały do tej pory, jednak od 1 stycznia 2020 roku za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary. Możemy zapłacić od 200 do 1000 złotych. Wysokość kary ustalana jest indywidualnie. Pamiętajmy o tym, aby zgłosić się do wydziału komunikacji w naszym urzędzie gminy lub dzielnicy. Pokażmy tam dokument: umowę kupna-sprzedaży, darowizny lub fakturę. One potwierdzą, że sprzedaliśmy nasz samochód albo jesteśmy nowym właścicielem auta.

6). Niedziele handlowe -  od 1 stycznia 2020 roku zakupy w niedziele zrobimy tylko w 7 niedziel w ciągu całego roku:

  • 26 stycznia
  • 5 i 26 kwietnia
  • 28 czerwca
  • 30 sierpnia
  • 13 i 20 grudnia.