Zmiany w prawie odnośnie faktur uproszczonych

Co to są faktury uproszczone

Faktury uproszczone to inaczej paragony fiskalne. Należy zaznaczyć na początku, iż nie każdy paragon jest fakturą uproszczoną, aby móc mówić o fakturze uproszczonej muszą zostać spełnione pewne warunki:

  • wartość paragonu nie może przekroczyć 450 zł lub 100 euro,
  • na paragonie musi zostać umieszczony NIP nabywcy.

Faktura uproszczona w świetle prawa taktowana jest jak zwykła faktura, na podstawie której przedsiębiorcy mogą dokonywać odliczeń od podatku VAT oraz zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodu.

Instytucja faktur uproszczonych jest znana już od 2013 roku. Jednak początkiem roku 2020 wprowadzono nowe regulacje prawne dotyczące zasad wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Nowe uregulowania wprowadziły zamęt zarówno wśród księgowych, jak i przedsiębiorców.

Uaktualnione przepisy z 2020 regulowały wystawienie faktur na podstawie paragonu z NIP-em. Niektórzy przedsiębiorcy uważali, iż można wystawiać zwykłe faktury na podstawie paragonu z NIP-em, jednak pojawiła się też grupa przeciwników uważająca, że paragon z NIP-em jest już fakturą i nie ma potrzeby wystawiania kolejnego dokumentu. Dlatego, by usunąć problem różnorodnych interpretacji prawa Ministerstwo Finansów opublikowało w październiku bieżącego roku oficjalne objaśnienia.

 

Objaśnienia dotyczące faktur uproszczonych

Pod koniec października 2020 roku Ministerstwo Finansów opublikowało dokument zawierający objaśnienia podatkowe dotyczące uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone. Dokument zawiera między innymi regulacje w kwestiach:

  • wystawienia faktury do paragonu fiskalnego,
  • wystawienia faktur do faktur uproszczonych,
  • korekty niezamierzonego błędu w numerze NIP,
  • korekty faktury uproszczonej.

Ministerstwo Finansów uznało, iż paragon z NIP nabywcy zawsze będzie traktowany jako faktura uproszczona, bez względu na opinie innych osób – np. sprzedawców.

Dodatkowo rozwiązano kwestię wydawania kolejnej faktury na podstawie paragonu. Faktura uproszczona stanowi dokument ostateczny, co oznacza, iż nie można wystawiać następnego dokumentu na jej podstawie, by udokumentować ten sam zakup.

Wprowadzone zmiany nie wykluczyły możliwości otrzymania standardowej faktury przez przedsiębiorców na kwotę nieprzekraczająca 450 zł. Jeśli nabywca zainteresowany jest wystawieniem zwykłej faktury powinien przed wystawieniem paragonu poinformować sprzedawcę o chęci otrzymania faktury zamiast paragonu. W sytuacji, w której zostanie już wystawiony paragon nie ma możliwości otrzymania standardowej faktury.