Zmiany w ryczałcie w 2021 roku

Czym jest ryczałt?

Ryczałt ewidencjonowany jest jedną z trzech form opodatkowania. Tym, co zasadniczo różni go od skali podatkowej czy podatku liniowego, jest podstawa opodatkowania, którą stanowi przychód, a nie dochód. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może odliczyć kosztów uzyskania przychodu. Mimo to, ryczałt z roku na rok jest najchętniej wybieraną formą opodatkowania, zwłaszcza wśród mikroprzedsiębiorców. Przyczyną tego są stawki podatku, które w połączeniu z niskimi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej, powodują że kwota podatku należnego jest znacznie niższa niż w przypadku innych form opodatkowania.

Jakie zmiany w 2021 roku?

 1. Zwiększony limit przychodów.
  Jednym z warunków skorzystania z możliwości opodatkowana na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego jest kwota przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, osiągniętego w roku poprzednim. Do tej pory limit wynosił 250 000 euro. Od 1 stycznia bieżącego roku limit ten wzrósł do kwoty 2 000 000 euro.
 • Rozszerzenie definicji wolnego zawodu.
  Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, z opodatkowania w formie ryczałtu skorzystać mogły osoby pracujące w tzw. wolnym zawodzie. W praktyce na liście znajdowały się głównie zawody związane z medycyną. Znowelizowane przepisy zmieniają jednak definicję wolnego zawodu, rozszerzając tym samym listę zawodów, które mogą skorzystać z formy opodatkowania ryczałtem. Zawody, które zostały dodane do definicji to m.in. adwokaci, notariusze, radcy prawni, architekci, rzeczoznawcy budowlani, biegli rewidenci, księgowi, agenci ubezpieczeniowi i doradcy podatkowi.
 • Likwidacja załącznika nr 2.
  Załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, stanowił listę usług, których świadczenie automatycznie wyłączało z możliwości opodatkowania ryczałtem. Nowe przepisy likwidują ten załącznik, umożliwiając tym samym wybór opodatkowania w formie ryczałtu większej liczbie przedsiębiorców.
 • Zmiana stawek podatku.
  Zmianie uległy również niektóre stawki ryczałtu:
  - z 20 % do 17% spadła stawka dla wolnych zawodów,
  - z 17% do 15% spadła stawka dla usług opisanych w art. 12 ust.1, pkt. 2 ustawy.
 • Przychody z najmu
  Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian w ustawie, jest możliwość opodatkowania w formie ryczałtu przychodów uzyskiwanych z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Do tej pory możliwość taką miały jedynie osoby uzyskujące przychód z najmu prywatnego. Obecnie ze stawki 8,5% (dla przychodów nieprzekraczających 100 000 zł) oraz 12,5% (po przekroczeniu 100 000 zł przychodu) może skorzystać każdy, niezależnie czy uzyskuje przychody z najmu prywatnego czy najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.