Czym się różni paragon od faktury VAT

Paragon fiskalny - jest potwierdzeniem dokonania zakupu i jest wystawiany standardowo za każdym razem przez różnego rodzaju przedsiębiorstwa, firmy i sklepy każdemu klientowi, który nie prowadzi działalności gospodarczej. Osoby które nie są przedsiębiorcami zazwyczaj nie mają potrzeby, aby na paragonie znajdowała się kwota VAT którą mogliby odliczyć w swoich zeznaniach podatkowych. Należy pamiętać iż przekazanie klientowi paragonu jest obowiązkowe i to bez względu na to czy klient sobie życzy otrzymać takie potwierdzenie czy też nie.

Faktura VAT - jest dokumentem który potwierdza zakup towarów lub usług przez firmę. Na podstawie faktury VAT czynny podatnik ma prawo odliczyć stawkę VAT (którą zapłacił przy dokonywaniu zakupów) od swoich podatków. W przypadku gdy towary lub usługi są zwolnione z podatku, faktury nie wystawia się. Istnieją sytuacje w których klienci nie będący podatnikami VAT potrzebują otrzymać fakturę i jest to jak najbardziej możliwe.

Paragon jako faktura uproszczona

Paragon fiskalny do kwoty 450 złotych i 100 euro, który posiada NIP nabywcy (należy zgłosić przed wydrukiem) zgodnie z przepisami jest traktowany jako faktura uproszczona. Na podstawie takiego dokumentu przedsiębiorcy mogą tak samo jak w przypadku faktury VAT dokonywać odliczenia podatku VAT. Proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany, aby paragony takie nie były traktowane jako faktury uproszczone nie doszły do skutku.

Wystawianie faktury VAT do faktury uproszczonej

Jeżeli kwota do zapłaty na paragonie nie przekracza 450 złotych lub 100 euro, klient podał numer NIP, to automatycznie dokument ten staje się fakturą uproszczoną, która jest traktowana jako zwykła faktura VAT! Z tego względu nie wystawia się faktury VAT do faktury uproszczonej, nie można dokumentować jednej sprzedaży dwoma fakturami, jest to niezgodne z prawem. W przypadku faktury uproszczonej to numer paragonu jest numerem faktury. Należy pamiętać, aby zgłosić wcześniej iż chce się otrzymać fakturę uproszczoną, decyzja musi zostać podjęta przed finalizacją zakupów.