Nowy kalendarz księgowego

W związku z wprowadzeniem przez prawodawców przepisów związanych z Nowym Ładem zmianą ulegną kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jak formy i terminów obliczania poszczególnych składek. Wiele księgowych przewiduje dużą problematyczność nowych przepisów w związku z brakiem czasu na odpowiednie wyliczenie należnych składek. Podatek dochodowy który płacą przedsiębiorcy jest obliczany na podstawie faktur które wystawią w danym miesiącu. Termin do którego należy obliczyć jak i przelać należne zaliczki na podatek dochodowy wypada 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu którego podatek dotyczy.

Co się zmieni w 2022 roku w składce zdrowotnej?
Składka jest miesięczna i niepodzielna podstawę jej wymiaru dotychczas stanowiła zadeklarowaną kwotę, która nie mogła być niższa niż 4 242,38 zł co stanowiło 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2021 roku nie mogła być niższa niż 381,81 zł. Obliczenie składki zdrowotnej wyglądało następująco 4 242,38 (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) * 9% (wysokość składki zdrowotnej) = 381,81 zł. Składkę zdrowotną do tej pory można było odliczyć od podatku dochodowego w wysokości 7,75%. Składka zdrowotna w 2022 roku projekt rządu wprowadza zmianę w podstawie wymiaru tej składki, ma to być rzeczywisty dochód przedsiębiorcy w miejsce dotychczasowego wymiaru (to jest 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)

Co to zmieni w terminach związanych z obliczaniem podatku dochodowego?

Otóż to, że składkę zdrowotną wraz z innymi składkami przelewanymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedsiębiorca płaci do 10. lub do 15. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatek dochodowy do tej pory obliczany na podstawie dochodu przedsiębiorstwa do 20. dnia miesiąca aktualnie będzie musiał być obliczany do 10. lub do 15. dnia z racji potrzeby poznania wysokości dochodu by obliczyć wysokość składki zdrowotnej.

Jaki wpływ może dana zmiana mieć na przedsiębiorcę?

Biuro rachunkowe by móc obliczyć należną składkę musi poznać faktyczny dochód przedsiębiorcy. Przeskoczenie z 20. dnia miesiąca na 15. lub co gorsza 10. dzień miesiąca będzie zmuszało księgowych do wytężonych prac w krótszym czasie, gdyż wszystkie dokumenty mające wpływ na wynik muszą być wprowadzone do tego terminu. Biura podatkowe, rachunkowe, doradcy podatkowi będą wymagać od przedsiębiorców wcześniejszego dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Czy w takim wypadku lepiej przejść na księgowość online?

Być może to najlepszy sposób na uniknięcie problemów. Dokumenty do biura rachunkowego można przesyłać automatycznie bądź ręcznie online. W związku z szybkim otrzymaniem wymaganych dokumentów przez odpowiednich specjalistów, wyliczenie podatku jak i składki obejdzie się bezproblemowo w krótkim czasie. W związku z globalizacją sieci niezależnie w którym mieście prowadzona jest firma ponieważ można wybrać biuro z Warszawy, bądź biuro z Katowic bez kłopotu związanego z dogodną lokalizacją która pozwalałaby dojechać co miesiąc do biura rachunkowego z dokumentami osobiście.

Niezależnie od wybranej formy księgowości warto zaufać fachowcom którzy rozwiążą ten problem za przedsiębiorcę. Biura rachunkowe, doradcy podatkowi którzy pracują by ułatwić prowadzenie biznesu przedsiębiorcą nie będą mieli problemu z nowym zaproponowanym przez prawodawców kalendarzem księgowego.