Wynagrodzenie za pracę w 2022 roku

14 września 2021r. na posiedzeniu Rady Ministrów zostało przyjęte rozporządzenie określające minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku. Już od stycznia 2022 roku pensje pracowników zatrudnionych na umowę o prace wzrosną do  kwoty 3010 zł brutto, jest to podwyżka o 210 zł więcej niż w roku bieżącym. Obecnie kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 2800 zł i będzie to wzrost o 7,5 %.

Jak zmieni się stawka godzinowa wynagrodzenia?

Stawka godzinowa za prace w 2022 roku została ustalona na poziomie 19,70 zł czyli wzrost do roku bieżącego o 1,40 zł. Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za prace a także stawki godzinowej ma na celu podnieść dochody pracowników a tym samym pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową gospodarstw domowych.

Od 1 września zmieniła się również stawka wynagrodzenia młodocianych. Więcej możesz przeczytać tutaj.