Jakie są terminy przedawnienia faktur?

Już 1 stycznia 2022 r. zostaną przedawnione faktury wystawione i nie opłacone w roku 2019. Po tej dacie odzyskanie pieniędzy od dłużników przedsiębiorstwa których sprawa trafi do sądu będzie niemożliwe. Stan ten dotyczyć będzie większości wierzytelności. Rozwiązaniem tej sytuacji jest podpisanie z danym dłużnikiem windykacji polubownej która musi zostać zawarta przed końcem roku 2021.

Po analizie statystyk firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso poinformował że w 2021 roku przedsiębiorcy skuteczniej prowadzili windykacje swoich dłużników i w ostateczności doprowadzali do odmrożenia środków finansowych zablokowanych przez dłużników. Według przeprowadzonych badań średni okres przeterminowania skrócił się w sierpniu  2021r. do 180 dni (w roku 2020 okres ten wynosił 222 dni).

 

Źródło artykułu: Przedawnienie faktur – 1 stycznia 2022r przedawnią się faktury z 12019 roku