PIT-2 czym jest i kiedy należy go składać?

PIT-2 jest oświadczeniem którego pracownik składa w celu obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.  W tym dokumencie pracownik oświadcza że nie osiąga dochodów które są pomniejszane o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek z tytułu między innymi emerytury lub renty, świadczeń pieniężnych które są wypłacane z Funduszu Pracy lub FGŚP, najmu lub dzierżawy, działalności gospodarczej.

 

Deklaracja PIT-2 jest składana tylko raz chyba że sytuacja pracownika się zmienia i następuje konieczność jej ponownego złożenia. W momencie gdy u pracownika wystąpią zmiany wówczas może on wycofać złożoną deklarację.

Aby pracodawca mógł pomniejszyć zaliczkę na podatek o podaną wyżej kwotę pracownik powinien złożyć deklarację PIT-2 w następujących przypadkach:

  1. W przypadku nowo zatrudnionych pracowników (przed pierwszą wypłatą)
  2. W nowym roku podatkowym przed pierwszym przelewem – dotyczy pozostałych pracowników

PIT-2 a konieczność składania w 2022r.

W roku 2022 kwota ulgi podatkowej wzrosła z kwoty 43,76  na kwotę 425 zł. Jest to znaczny wzrost który w większości pracowników wzbudził niepokój. Powyższa ulga może być naliczana tylko przez jednego płatnika czyli jeśli pracownik powiada przychody z kilku źródeł jednocześnie  to deklaracja PIT-2 powinna być tylko podpisana u 1 pracodawcy, u reszty należy tą deklarację wycofać  lub jej nie składać. Jeśli dojdzie do sytuacji w której  dwóch płatników pobiera ulgę jednocześnie w zeznaniu rocznym wystąpi konieczność sporej dopłaty bo nawet 5100 zł (425 zł x 12 miesięcy).