Zmiany w dostępie do informacji bankowych podatnika

Od 1 lipca 2022 roku zostaną ujednolicone uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przekazywania przez banki informacji o podatnikach. KAS aby zażądać informacji od banków będzie musiała wszcząć postępowanie wobec danego podatnika.

Obecnie Naczelnik Urzędu Skarbowego ma prawo prowadzić dwa postępowanie niezależnie i równolegle danego podatnika:

  • postępowanie kontrolne
  • postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej.

Obowiązujący stan prawny umożliwia organom KAS uzyskanie informacji od banków na pisemne żądanie w toku postępowania podatkowego lub w przypadku wszczęcia kontroli podatkowej.

 

Zmiany które zostały wprowadzone w Polskim Ładzie  które wchodzą w życie 1.07.2022r. mają na celu ujednolicić uprawnienia KAS w zakresie dostępu do informacji bankowych  w momencie kiedy organy KAS prowadzą wobec danego podatnika postępowanie przygotowawcze. Powyższe postępowanie musi zostać formalnie wszczęte w przypadku uzasadnionego podejrzenia czynu zabronionego.

Banki natomiast zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy bankowej wynikającej z przepisów ustawy Prawo Bankowe. Poza tym dane przekazywane przez banki są chronione tajemnicą skarbową .

   

    

Artykuł został przygotowany na podstawie informacji zawartych na stronie:  https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5422537,Kiedy-urzad-skarbowy-ma-dostep-do-informacji-bankowych-podatnika-Zmiany-od-1-lipca-2022-r.html