Jakie zmiany nas czekają po nowelizacji Kodeksu Pracy 2022

Na początku czerwca do sejmu trafił projekt nowelizacji Kodeksu Pracy który ma na celu wdrożenie dwóch dyrektyw unijnych.  Projekt nowelizacji przewiduje wprowadzenie następujących zmian:

  1. Dwa dodatkowe urlopyurlop opiekuńczy a także urlop z „tytułu siły wyższej”. Urlop opiekuńczy będzie mógł zostać wykorzystany w momencie choroby członka najbliższej rodziny (męża, dziecka, żony). Urlop ten przysługiwać będzie w wysokości 5 dni lecz będzie urlopem bezpłatnym. Urlop z tytułu siły wyższej będzie przysługiwał w wymiarze tylko 2 dni i będzie płatny w 50%.
  2. Dodatkowo znowelizowane przepisy przewidują także wydłużenie urlopu rodzicielskiego aż o 9 tygodni. W przypadku urodzenia  1 dziecka urlop rodzicielski będzie wynosił 41 tygodni a nie jak obecnie  32 a w przypadku ciąży mnogiej 43 zamiast 34 tygodni jak obecnie.
  3. Nowością jest również przepis który blokuje możliwość wykorzystania urlopu rodzicielskiego tylko przez 1 z rodziców. Zarówno ojcu jak i matce przysługuje po 9 tygodni urlopu rodzicielskiego.
  4. Zmiana dotyczyć będzie również to że rodzice dzieci którzy nie ukończyli 8 roku życia nie będą musieli pracować na nadgodzinach, będą jedynie musieli złożyć odpowiedni wniosek u pracodawcy i taki wniosek przez pracodawcę będzie musiał być przyjęty. Rodzice dzieci do 8 roku życia będą musieli również pracować w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy a nawet nie będą musieli być delegowani do pracy poza miejsce pracy chyba że wyrażą dobrowolną zgodę.
  5. Kolejną ważną zmianą jest urlop ojcowski który wskutek nowelizacji będzie musiał być wykorzystany do 12 miesiąca życia dziecka a nie tak jak obecnie czyli do 24 miesięcy.

 

Umowy na okres próbny i czas określony – zmiany po nowelizacji

Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza zmiany także w umowach na czas określony i okres próbny. Po zmianach pracodawca będzie musiał podać przyczynę zwolnienia/ wypowiedzenia takiej umowy, dotychczas nie miał takiego obowiązku. Zmiana obowiązywać będzie także w  okresie na jaki umowy będą zawierane. Jeśli pracodawca będzie chciał zatrudnić pracownika na kres 6 miesięcy to może zawrzeć z tym pracownikiem umowę na okres próbny wynoszący 1 miesiąc. Natomiast jeśli planowane jest zatrudnienie pracownika na okres 12 miesięcy wówczas okres próbny będzie wynosił 3 miesiące.

Planowane zmiany w kodeksie pracy są korzystne dla pracowników jednak to pracodawcy będą musieli zastanowić się nad nową organizacja pracy dla swoich pracowników a także pilnować  nowych procedur przy zatrudnianiu nowych.