Wydruk z wyszukiwarki KRS - zalety, wady, dostępność?

Jako biuro rachunkowe wiemy, jak istotną kwestią są dokumenty potwierdzające informacje o spółkach i łatwość ich pozyskania. Od 15 marca 2018r. weszły w życie nowe przepisy prawne, które umożliwiają dostęp przez internet każdemu do pełnych danych o podmiotach z KRS. Co więcej dostępne są również informacje o składnych przez te podmioty dokumentach finansowych. 

Kontrahent domaga się przedłożenia oryginalnego odpisu z KRS

Dostęp do danych KRS drogą elektroniczną możliwy jest poprzez portal ekrs.ms.gov.pl, znajduje się tam wyszukiwarka dzięki której każda osoba chcąca uzyskać odpowiednie dane o podmiocie może mieć do nich wgląd. Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwiło dostęp do aktualnych odpisów rejestrowych KRS od roku 2012.  Odpisy aktualne zawierają jedynie aktualną treść wpisów w rejestrze pod danymi numerami KRS, które zostały dokonane w chwili pierwszego wpisu. Każdy odpis sporządzony przy pomocy wyszukiwarki zawiera także specjalny identyfikator wydruku, dzięki któremu osoby trzecie mogą na ministerialnym portalu internetowym zweryfikować zgodność wydruku ze stanem rejestru z chwili jego sporządzania

15 marca 2018r. weszły w życie nowe przepisy na mocy których Centralna Informacja KRS musi udostępniać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów treści które  odpowiadają odpisowi aktualnemu i pełnemu.

  • odpis aktualny zawiera jedynie aktualną treść wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS dokonane w chwili rejestru
  • w pełnym odpisie ujęta jest treść wszystkich wpisów podlegających ujawnieniu, w tym te, które uległy zmianie (historyczne).

 

Jak pobrać pełny odpis KRS

Aby pobrać pełny odpis KRS dotyczące danego podmiotu należy wejść na stronę ekrs.ms.gov.pl, wybrać opcję „Wyszukiwarka KRS” w pola wpisać prawidłowe dane podmiotu (wystarczy sam numer NIP, KRS, REGON) a następnie pod wyświetlonymi informacjami podmiotu wybrać opcję „Pobierz wydruk informacji pełnych” lub „Pobierz wydruk informacji aktualnych”

Należy Pamiętać że wydruk z KRS odpowiadający odpisowi aktualnemu lub pełnemu nie wymaga pieczęci ani podpisu. Wydruk taki jest tak samo ważny jak dokumenty wydawane przez Centralną Informację KRS.