Zmiany w podpisywaniu sprawozdania finansowego w 2022 r.

1 stycznia 2022 r. weszły w życie zmiany dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych. Sprawozdania może podpisać tylko 1 członek zarządu pod warunkiem że uzyska on odpowiednie oświadczenia od pozostałych członków zarządu. Oświadczenie takie musi spełniać odpowiednie wymagania zgodnie z ustawą z 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 217; ost.zm. Dz.U. z 2021r. poz. 2106; dalej: u.r.).

Aby podpisać dokument przez jednego członka zarządu należy pamiętać aby zachować także odpowiednią kolejność podpisów na dokumentach. Sprawozdanie w pierwszej kolejności musi zostać podpisane przez głównego księgowego który zajmuje się prowadzeniem ksiąg firmowych. Następnie należy uzyskać podpisy na specjalnym oświadczeniu członków zarządu  a na samym końcu podpis na sprawozdaniu finansowym może złożyć jeden członek zarządu. Ważne jest to że, data podpisania sprawozdania przez członka zarządu nie może być wcześniejsza niż data podpisania oświadczeń.

Przesłania sprawozdania finansowego do KRS można dokonać od 1 czerwca 2022r. do 15 czerwca 2022r.

Więcej szczegółów i informacji na temat nowych zmian można przeczytać na stronie:  https://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/sprawozdawczosc/5462186,Podpisywanie-sprawozdan-finansowych-w-2022-roku-problemy-bledy.html